EDITOR'S NOTE | Duy Tin Chúng mình vừa hoàn thành thử thách 7 ngày đi tìm cảm hứng với '7dayinspo from us', nhưng hành trình này vẫn chưa kết thúc bởi...View Details

EDITOR'S NOTE | Duy Tin Quote: “In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer. And that makes me happy. For it says that ...View Details

EDITOR'S NOTE | Yênly Trần Quote: "There is a crack in everything. That's how the light gets in." Tác giả: Leonard Cohen Bài hát: "Anthem" Nguồn tham ...View Details

EDITOR'S NOTE | Duy Tin Quote: "Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật! Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui ...View Details

EDITOR'S NOTE | Yênly Trần Quote: “Is your glass half empty or half full?" asked the mole "I think I'm grateful to have a glass," said the boy Tác giả...View Details

EDITOR'S NOTE | Duy Tin Quote: "Sometimes when you grow, you outgrow relationships." Tác giả: Taylor Swift Nguồn tham khảo: "30 Things I Learned Befor...View Details

EDITOR'S NOTE | Duy Tin Quote: "Chẳng có gì mất cả! Những vì sao lặn xuống để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia." Tác giả: John Luckey McCreery Cảm ơn...View Details

EDITOR'S NOTE | Yênly Trần Quote: "This too shall pass." ("Điều này rồi cũng sẽ qua.") Tác giả: Ngạn ngữ Ba Tư Cảm ơn Dreamplex đã đồng hành và hỗ trợ...View Details

EDITORS' NOTE | 'the finding audio' team Chào các bạn, chúng mình đến từ podcast 'the finding audio', và đây là mini series '7dayinspo from us'. '7day...View Details

EDITORS' NOTE | Pinkie, Hoa Lê, Trung Dũng Xin chào các bạn thính giả của 'the finding audio'! Như các bạn đã biết, ‘the finding audio’ đã hoàn thành ...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App